کاش دلت برام تنگ میشد و زنگ میزدی کاش میگفتی دلم میخواد ببینمت کاش یه کادوی بی مناسبت بهم میدادی کاش یه شب دعوتم میکردی رستوران کاش یه پیراهن صورتی برام میخریدی و میگفتی فکر کردم بهت میاد کاش نزدیکتر بودیم کاش و ای کاش دلم برای خونه ات تنگ شده خیلی آروم بود کاش من میتونستم دینامو عوض کنم