خدایا شکرت ولی...

توکه میدونستی منقراره اینقدر تنها بمونم برای چی اصلا منو آوردی تو این دنیا ؟

منی که اینهمه فرق میکنم با بقیه..اونقدر که همیشه همه تمام مراسماشون همه رو دعوت میکنن به جز من ...

خدایا خسته شدم.

ناراحت شدنم از حسادت نیست .خسته شدم از اینهمه ابراز تنفر دیگران. ازینکه دلیل خاصی برای تنفرشون پیدا نمیکنم.خسته شدم ازینکه هیچ جا جام نیست.